Barnesynet i Børnehuset Egeskov

I Børnehuset Egeskov handler vores børnesyn om, at barndommen har en værdi i sig selv, og at barnet har en værdi i sig selv, og at barnet ved det. 

Ved hjælp af nærvær omsorg og tryghed udfordrer vi børnene ud fra hver enkeltes kompetencer.   

Vi støtter børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv. Børnene er eksperter i deres eget liv. Vi har positive forventninger til børnenes kompetencer og viden, og vi benytter os af vores undrende og legende tilgang i samspillet med børnene og børnene imellem.

Vi fremhæver barnets bidrag til fællesskabet, og ser børnene som kompetente medskabere af egen læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi stiller spørgsmål, er nærværende og undrer os sammen, i stedet for at komme med svar.

 

I vuggestuen er tryghed grundlaget for, at de mindste børn tør udforske verden omkring sig og derfor er omsorgens plads i vuggestuen en nødvendighed samt forudsætning for børnenes videre færden. For at give børnene følelsen af at blive set og hørt gør vi brug af barnets navn i dialogen mellem os. Vi sidder på gulvet i børnehøjde og er tilgængelige voksen.

For at imødekomme de forskellige børns behov for selvstændighed samt afhængighed af en nær voksen har vi øje for at opdele børnene i vuggestuen ud fra børnenes udviklingsalder:

0-1-årige: Lopper

2-3-årige: Spilopper

I vuggestuen har vi valgt at arbejde med Marte Meo principperne som en integreret del af hverdagen. (beskrivelse af Marte Meo metoden?) 

-       At følge initiativ

-       Positiv bekræftelse af initiativer

-       At sætte ord på den andens og egne initiativer

-       Turtagning

-       Positiv ledelse 

Vi arbejder med at give anvisninger til børnene, så vi arbejder i ja-cirkler frem for nej-cirkler

Vi skal tage ansvar for den enkeltes behov for basal tryghed: 

Eksempelvis har vi oplevet hvordan en pige i hendes indkøring i vuggestuen græd og var utryg når vores mandlige studerende var til stede i rummet. Forældrene nævnte, at pigen ikke var så glad for mænd endnu. I vuggestuen begyndte vi at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra at pigen ikke skulle være i rum med den mandlige studerende, da pigen skulle have lov til langsom og roligt at vænne sig til den nye hverdag i vuggestuen. I dette eksempel viser hvordan vi er ansvarlige for at pigens behov bliver hørt

Vi giver plads til at det enkelte barn kan sidde på skødet hos den voksen,

som barnet føler sig tryg ved - og det andet personale derved laver de praktiske gøremål