Fysiske rammer og legeplads

Fysiske rammer

Huset er inddelt således hver gruppe har et grupperum. Vuggestuen har to rum, Loppestuen og spiloppestuen.

Udover et grupperum til hver af børnehave – og vuggestuegruppen indeholder huset forskellige legerum og værksteder.

 • Et stort puderum, hvor der hele dagen er rig mulighed for fysisk udfoldelse. Puderummet består af forskelligt udformede skumgummipuder, der indbyder til konstruktionslege, hulebyggeri m.m.

  Puderummet bruges også af alle stuer til gymnastik, rytmik, dans eller mere stille aktiviteter som historielæsning, fortælling og afslapning.

 • Fællesareal hvor indretningen gerne skal afspejle aktiviteterne der her foregår. Her er der mulighed for en lille gruppe børn kan lege med forskelligt legetøj, man kan kigge i bøger, lave puslespil, en gruppe børn og en voksen kan have en aktivitet i gang o.s.v.

  Rummet bruges til morgenmadsspisning for hele huset, samt formiddags- og eftermiddagsspisning for børnehaven.

 • Tegne/male værkstedet er et rum hvor kreativiteten kan udfri sig. Herudover er det også et rum der kan bruges til leg af en lille gruppe børn.

 • I Børnehavegruppe prioritere vi, at der er forskelligt legetøjs udbud i hver grupperum. Således kan vi på den måde opfordre børnene til at bruge hele huset, gå på opdagelse på hinandens stuer, og herved opdage og dyrke venskaber på tværs af grupperne.

Legepladsen

Legepladsen er beliggende omkring huset, og da her tidligere var skov på hele området, er der bibeholdt nogle gamle træer, der er med til at skabe lidt skovstemning og miljø.

Herudover indeholder legepladsen mulighed for bevægelseslege på mange forskellige måder:

 • Boldbane
 • Klatrestativ med rutchebane
 • Svævebane og gynger
 • Cykelbane

Vi har derudover rig mulighed for at lege mere rolige og stille lege, da vi har forskellige huler, sandkasser og hængekøjer.

Vi forsøger at skabe forskellige sanseoplevelser på legepladsen. Vi har krukker med blomster, planter og krydderier, frugt – og bærbuske, bålplads m.m

En del af legepladsen er forbeholdt vuggestuen. Denne er afskærmet med hegn omkring,  og her er der legetøj – og redskaber, der passer til dette alderstrin.