Årshjul

Januar

 

Februar:

Fastelavn

- Vi fejrer fastelavn med tøndeslagning, udklædning og fastelavnsboller.

Forældrerådet arrangerer fastelavnsfest for børn, søskende og forældre en lørdag.

 

Marts

Kaffedag

 

April:

Påskefrokost, Påske gudstjeneste i kirken, Arbejdsdag 

 

Maj

Blomster uge inkl.. en bedsteforældredag

- Bedsteforældre inviteres til nogle hyggelige timer, hvor man medbringer en blomst der plantes på legepladsen, i samarbejde med børnene.

Fotografering

 

Juni

Maxitur til Kjællinghøl

- afslutningstur for maxi børnene

Afslutningsfest

- Hele børnehaven mødes til fest, hvor vi siger farvel til maxi børnene.

 

Juli

 

August

Kaffedag

 

September

Opstart af maxigruppe

 

Oktober

Arbejdsdag

- Der inviteres til hygge/byggedag hvor forældre møder op og hjælper til med opgaver i vuggestuen og børnehaven, inde som ude. Vi afslutter dagen med lidt mad.

Motionsdag

- Ligesom skolerne afholder vi motionsdag fredag i uge 41.

 

November

Kaffedag

Laver julegaver

 

December

Hente nisser

- Vi henter nisserne, der besøger stuerne hver jul, i skoven.

Hvert barn får en nisse med hjem til overnatning for en enkelt nat.

Julefrokost

Luciaoptog og æbleskiver

- Maxi børnene går luciaoptog for maxi børns forældre.

Herefter serveres der æbleskiver og saftevand for alle forældre til børn i børnehaven.  

Kirketur

- Vi går til gudstjeneste i kirken, hvor efter vi går i kirkecenteret til æbleskiver og saftevand.