Værdier i Børnehuset Egeskov

”Det at være barn har en værdi i sig selv”

Vi ønsker at gøre børnene livsduelige og selvstændige. Børn skal høres og tages alvorligt, og oplever at de medvirker og har indflydelse på udformningen af dagligdagen og aktiviteter.

 

Det er vigtigt for barnet at være en del af fællesskabet. I Børnehuset Egeskovs børnehave leger børnene på tværs af alder, køn, stuer og kultur og derved opstår der nye venskaber, som har stor indflydelse på børns empati, og derved oplever de en glæde ved at være en del af det sociale samspil. Vi anerkender initiativer og følger børnenes fodspor, hvor vi understøtter barnet legerelationer.

De voksne møder børnene med positive forventninger og anerkendelse, så de får et godt selvværd og en følelse af at være god nok, som man er, og at der skal være plads til forskellighed.